Technik obiektu

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko technik obiektu (umowa o pracę/umowa zlecenia)

 

1.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymanie budynków przy ul. Nadwiślańskiej oraz lokalu przy ul. Siennej w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby
 • codzienna obsługa techniczna budynku
 • utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji
 • pozostawanie w gotowości na wypadek awarii oraz usuwanie awarii i usterek
 • tworzenie raportów z inspekcji oraz raportów serwisowych z prac serwisowych i dodatkowych
 • udział przy pracach związanych z przygotowywaniem wystaw i wydarzeń kulturalnych (drobne prace montażowe, drobne prace porządkowe, pomoc w załadunku i rozładunku)
 • wsparcie operacyjne Koordynatora Obiektu
 1. Wymagania:
 • wykształcenie  techniczne
 • doświadczenie w utrzymaniu technicznym budynków, obsłudze instalacji elektrycznych, instalacji wentylacyjnej, instalacji klimatyzacyjnej i urządzeń sanitarnych
 • aktualne uprawnienia SEP G1 E i D będą dodatkowym atutem
 • zdolność do pracy na wysokości
 • dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, samodzielność
 1. Mile wdziane:
 • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym budynku wyposażonego w system BMS
 1. Wymagane dokumenty formalne:
 • życiorys (CV),
 • krótki opis dotychczasowego doświadczenia (wielkość budynków, rodzaj wykonywanych prac, charakter stanowiska itd),
 • skany dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia.

 

Dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)”

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: praca@cricoteka.pldopiskiem: Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisku technik obiektu – w terminie do dnia 1.03.2017 r.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogę nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone wybrane osoby.