O nas

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka został założony w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy samego artysty jako „żywe archiwum” legendarnego Teatru Cricot 2. W 2014 została otwarta nowa siedziba Cricoteki. Jest to największa w Polsce instytucja o charakterze badawczym i wystawienniczym dedykowana współczesnemu artyście. Historia Teatru Cricot 2 i działalności artystycznej Tadeusza Kantora wciąż pisana jest na nowo. Fundamentalnym pytaniem dla Cricoteki jest pytanie o charakter dorobku artysty i o sposób jego prezentacji w kontekście muzeum. Tadeusz Kantor był artystą radykalnym i bezkompromisowym. Budował swoje dzieło na konfliktach i napięciach – nieustannie prowokując. Chciał, żeby sztuka była „bezużyteczna” i „autonomiczna”. Uznawany za „heretyka awangardy” zostawił po sobie ogromny dorobek, na który składają się manifesty, teksty teoretyczne, rysunki i projekty artysty, a także obiekty oraz kostiumy ze spektakli Cricot 2.

Inspirując się postawą artystyczną Tadeusza Kantora stworzyliśmy koncepcję programową Cricoteki na kolejne lata, starając się spojrzeć na zgromadzoną kolekcję z perspektywy współczesnych dyskursów sztuki i nowych metodologii jej badań. W polu naszych zainteresowań znajdują się między innymi takie zjawiska i tematy jak: interdyscyplinarność, performatyka, re-performance, archiwum i antropologia kolekcji czy sztuka zapożyczenia.

Informacje na temat budowy nowej siedziby Cricoteki znajdują się pod adresem www.cricotekawbudowie.pl.