Nabór na stanowisko: dokumentalista

ZA 110-9/2017

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko DOKUMENTALISTA (umowa o pracę cały etat)

 

1.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane kierunki: teatrologia, historia sztuki lub kierunki pokrewne),
 • znajomość metodyki archiwalnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność odczytu i interpretacji dokumentacji w języku angielskim,
 • biegła obsługa komputera,
 • znajomość procesów związanych z digitalizacją: umiejętność skanowania i fotografowania obiektów archiwalnych i muzealnych oraz znajomość programów do obróbki graficznej plików,
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku.

 2.    Mile widziane:

 • znajomość drugiego języka obcego,
 • wiedza o XX. i XXI w. teatrze, sztukach wizualnych i dziedzinach pokrewnych.

 3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • katalogowanie i inwentaryzowanie archiwaliów w zasobie Archiwum Cricoteki,
 • merytoryczne opracowywanie archiwaliów z zasobu Archiwum Cricoteki,
 • dbanie o należyte przechowywanie i zabezpieczanie obiektów w zasobach Archiwum,
 • udostępnianie zbiorów z zasobu Archiwum Cricoteki zwiedzającym i korzystającym Archiwum, w tym udzielanie informacji merytorycznych i bibliograficznych oraz obsługa kwerend badawczych,
 • skanowanie, fotografowanie i obrabianie cyfrowe zbiorów,
 • merytoryczne opracowywanie twórczości Tadeusza Kantora w powiązaniu z szerokim kontekstem kulturowym.

 4.    Wymagane dokumenty formalne:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny

 

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 25 sierpnia 2017 do godziny 12:00 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko dokumentalista”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 21 sierpnia 2017 zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.