Archiwum

ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków

e-mail: archiwum@cricoteka.pl

tel. wew. 106

archiwum czynne w godz. 8:00-16:00
Dodatkowe informacje:
– W przypadku chęci zrobienia kwerendy prosimy pisać na adres: archiwum@cricoteka.pl.
– Nie trzeba żadnych dodatkowych dokumentów i zaświadczeń aby móc skorzystać z zasobów.
– Prosimy o kontakt przed wizytą w celu przygotowania dostępnego materiału.

 

Komentarze intymne to pierwszy album twórczości malarskiej Tadeusza Kantora, nad którym artysta pracował w Cricotece przez ostatnie lata życia. Wybrał ze swojej spuścizny plastycznej blisko 270 obrazów i rysunków, jego zdaniem najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych. Powstała makieta. Niestety, album nigdy nie ukazał się w języku polskim. Wydany został natomiast w dwóch wersjach obcojęzycznych. Pierwotnie ukazała się wersja włoska: Tadeusz Kantor, La mia opera, il mio viaggio. Commento intimo, Federico Motta Editore, Mediolan 1991; a następnie, w tym samym roku, także w wersji francuskiej: Tadeusz Kantor, Ma création, mon voyage. Commentaires intimes, Éditions Plume, Paryż 1991.

Komentarze intymne Kantora są zapisem niezwykłym. Pozwalają poznać twórczość malarską artysty, ale również komentują jej źródła.

W zbiorach Archiwum Cricoteki zachował się materiał ilustracyjny oraz tekstowy do tego albumu. Tworząc jego elektroniczną wersję i udostępniając wydruki kilkunastu unikatowych egzemplarzy, chcemy zaprezentować jak najpełniej twórczość Tadeusza Kantora. Proponujemy także zapoznanie się z dokumentacją filmową dotyczącą malarstwa artysty. Składają się na nią wybrane fragmenty filmowe – od lat 50. po lata 90. – zarówno wywiady z artystą, jak i filmy z jego udziałem.

Praca Kantora nad albumem malarstwa wiązała się z jego potrzebą dokumentacji własnej spuścizny artystycznej. Rozpoczęła się ona na dobre z chwilą założenia Ośrodka Teatru Cricot 2 i Archiwum na początku lat 80., a następnie rozwijana była aż do śmierci artysty. Historię działalności Archiwum opowiada tekst jego wieloletniej kierowniczki Anny Halczak, bogato ilustrowany fotografiami ze zbiorów Cricoteki. Wnętrze Archiwum, funkcjonującego przy ul. Kanoniczej 5, zostało zdokumentowane i opisane przed jego przeniesieniem do nowego budynku. Zapraszamy do zapoznania się z nieistniejącym Archiwum oraz do odwiedzenia w nowej przestrzeni – tuż obok.

fot. StudioFILMLOVE

fot. StudioFILMLOVE