Archiwista

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko archiwista (umowa o pracę ½ etatu)

 

 1. Wymagania niezbędne: 
 • wykształcenie kierunkowe: preferowana historia ze specjalizacją archiwalną lub kierunek pokrewny z ukończonym kursem archiwalnym I stopnia
 • znajomość metodyki archiwalnej
 • co najmniej 2 – letnie doświadczenie na stanowisku archiwisty

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • nadzór nad przechowywaniem i ewidencjonowaniem dokumentacji, w szczególności nad opisywanie i uporządkowywanie akt
 • szkolenie pracowników Cricoteki w zakresie Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • wykonywanie zaleceń Archiwum Narodowego
 • sporządzanie sprawozdań
 • przygotowanie procesu i wdrożenie EZD

 

 1. Wymagane dokumenty formalne:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 1.03.2017 r. na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko archiwista”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu
lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone wybrane osoby.

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.